Salgsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av nedenstående salgsbetinger for kurs, workshops, og visibilty bootcamp: 

  1. Deltakeravgift faktureres ved påmelding.
  2. Faktura sendes til e-postadressen oppgitt ved bestilling og har 10 dagers betalingsfrist. 
  3. Bestilling er bindende ved påmelding. Ved avbestilling belastes full deltageravgift, men kunden har rett til å overføre sin plass på kurset til en annen person. 
  4. I uttakstilfeller ved avbestilling kan refusjon innvilges mot påmelding til andre kurs, eller kjøp av andre selgers produkter og tjenester, forutsatt at beløpet brukes opp innen tre måneder fra opprinnelig kursdato.  
  5. Sykdom hos kunde eller andre forhold utenfor vår kontroll gir ikke rett til refusjon. 
  6. HR EKSPERTENE AS forbeholder seg retten til å ikke ta imot bestillingen fra enkelte kunder uten å forklare grunn. 
  7. Ved lav deltakelse, sykdom hos kursholder, eller andre hendelser utenfor vår kontroll kan HR EKSPERTENE AS avlyse kurs evt flytte kursdato til et senere tidspunkt. I slike tilfeller har kunden krav på full refusjon.
  8. HR EKSPERTENE står ikke ansvarlig for evt utgifter (eks, hotellopphold) kunden kan ha i forbindelse med kurset, dets evt flytting eller kansellering. 
  9. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter og gebyrer. 
  10. Faktura som ikke er betalt 14 dager etter forfall vil motta inkassovarsel. Deretter vil kravet bli overført til inkasso etter nye 14 dager.