LinkedIn for karriereveiledere

Hvordan og hvorfor bruke LinkedIn som verktøy i karriereveiledningen? Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med Veilederforum ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse HR-dir. Artikkelen har som målsetning å hjelpe karriereveiledere bedre utnytte LinkedIns muligheter i veiledningsarbeidet og gi merverdi til veisøkere.  Fire personer får jobb gjennom LinkedIn hvert eneste minutt. Det er godt […]