KarriereLinkedIn

LinkedIn for karriereveiledere

Hvordan og hvorfor bruke LinkedIn som verktøy i karriereveiledningen?

Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med Veilederforum ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse HR-dir. Artikkelen har som målsetning å hjelpe karriereveiledere bedre utnytte LinkedIns muligheter i veiledningsarbeidet og gi merverdi til veisøkere. 

Fire personer får jobb gjennom LinkedIn hvert eneste minutt.

Det er godt kjent at LinkedIn er verdens største profesjonelle nettverk. Med sine >774 millioner brukere, sin unike profil og funksjonalitet, er nettverket blitt favorittkanalen for rekrutterere og de karrierebevisste.

I Norge og Norden har LinkedIn en solid penetrasjonsrate og er hyppig brukt av selskaper som er på jakt etter kvalifiserte kandidater. Pandemiutbruddet har ytterligere økt aktiviteten i nettverket og gjort LinkedIn til en spesielt viktig arena for karrierebygging. 

Ifølge LinkedIns offisielle statistikk, får hele fire personer får jobb gjennom nettverket hvert eneste minutt. I realiteten er LinkedIn med på å fasilitere langt flere ansettelser, for mange får god nytte av å bruke nettverket som verktøy i det langsiktige karrierebyggingsarbeidet som leder til et jobbskifte. 

LinkedIns unike funksjonalitet gir karriereveiledere ekstra verdi, sammenlignet med de fleste andre verktøy.

Fordeler ved å bruke LinkedIn som verktøy i karriereveiledningen HR EKSPERTENE

LinkedIn er enkelt å registrere seg på, og de fleste vil lett finne ut av hvordan man lager en profil. Mange kopierer inn CVen i profilen, legger til noen kjente kontakter i sine nettverk, og liker en post i ny og ne. En slik bruk av nettverket ser vi hos overveldende flertall – dessverre resulteres den ofte i tilnærmet null effekt for brukerne. 

Svært mange får lite igjen av å være på LinkedIn. 

Noen ganger kan uheldig bruk at nettverket gir negative konsekvenser og ødelegge for karriereutsiktene. Her er et case som forklarer hvorfor man kan mislykkes med jobbsøk gjennom sitt nettverk.  

For å få en reell nytteverdi av å være tilstede på LinkedIn, må man ha en grunnleggende forståelse av nettverkets tekniske algoritmer og dynamikk, og hvordan det brukes i rekrutteringsprosessen. I tillegg gir LinkedIn unike muligheter for å bygge opp ens personlige merkevare og status som ekspert innen valgte fagområder – som er veien til å bli headhuntet. 

Nøkkelen til å få en reell verdi av LinkedIn, er en god strategi og en grunnleggende forståelse av hvordan algoritmene fungerer.

Vår erfaring viser at god veiledning har utslagsgivende effekt for at brukeren skulle få reell verdi av å være på LinkedIn. Under veiledning hjelper vi veisøkeren å kartlegge sin kompetanse opp mot ønsket karrierevei, fylle ut og optimalisere profilen med hensyn til de tekniske algoritmene, og legge en strategi på hvordan han/hun skal bruke nettverket for å komme nærmere sine karrieremål. 

Det er derfor ekstra viktig for karriereveiledere å tilegne seg god nok kunnskap om nettverket, dets dynamikk og funksjonalitet, for å kunne hjelpe veisøkere bruke nettverket på en måte som gir ønskede resultater. 

Å vite om mulighetene og funksjonene er første steg til effektiv karrierebygging på LinkedIn.

10 viktige funksjoner for karrierebygging på linkedin

I de fleste tilfeller er det nyttig å vise veisøkeren hvilke muligheter LinkedIn gir for digital karrierebygging. Her er en kort oversikt over de viktigste funksjonene med korte forklaringer, som vil være til hjelp under veiledningen. 

 1. Å lage en profesjonell profil

  LinkedInprofilen er veisøkerens første steg, og fungerer som en profesjonell selvpresentasjon: den skal reflektere veisøkerens yrkesvei med fokus på erfaringene som er mest relevante for fremtidig vei. LinkedInprofilen skrives på en annen måte enn CVen. En vel fungerende profil må blant annet inneholde riktige søkeord for at veisøkeren skulle kunne bli funnet for sin kompetanse.

  Her er en kort video som forklarer forskjellen mellom CV og LinkedIn.

 2. Å vise frem relevant kompetanse

  >90% av rekrutterere bruker LinkedIn når de leter etter aktuelle kandidater. Veilederens oppgave vil ofte være å hjelpe veibøker kartlegge sin kompetanse og presentere den gjennom LinkedIn slik at profilen fremstår som helhetlig og attraktiv. Mange veisøkere har det vanskelig å prioritere relevans av sin kompetanse, som gjør at profilen ikke får riktige treff, eller ikke oppfattes som relevant nok.   

  Vil du se et eksempel på en godt utfylt og optimalisert LinkedIn-profil?
  Sjekk ut profilen til Alisa T. Jensen, som er landets fremste ekspert på merkevarebygging på LinkedIn. 

 3. Å bygge et profesjonelt nettverk

  LinkedIn legger til rette for at man skal kunne søke opp mennesker på navn, tittel, selskap, geografisk lokasjon, og knytte kontakt med de man kjenner og de man ønsker å bli kjent med.
  Veisøkere pleier å sette pris på innsikt i LinkedIn-etiquette, spesielt hvem som de bør invitere i nettverket og hvordan gjøre det, for å føle seg trygge i nettverksbyggingsarbeidet. 

  Et tips: En enkel måte å utvide mans nettverk på, er å knytte kontakt med personer som deler kunnskap på LinkedIn (som eksempelvis, Alisa T. Jensen gjør om LinkedIn, karriere, og merkevarebygging). Da skriver man gjerne i invitasjonen at man synes vedkommende snakker om interessante temaer, og man ønsker å etablere kontakt. Mange vil akseptere en slik invitasjon, noen vil også finne tid til en hyggelig faglig prat. 

 4. Å følge med på aktivitet i nettverket

  Mange arbeidsgivere bruker LinkedIn aktivt for Employer branding og rekruttering: de publiserer stillingsutlysninger, samt nyheter som kan være til nytte i karriereutviklingen. I tillegg pleier selve medlemmer dele stillinger i nettverket, og be om tips til relevante kandidater. Det er viktig å gjøre veisøker oppmerksom på at det er slik de kan plukke opp flere muligheter.

 5. Å bli matchet med jobbene på LinkedIn

  LinkedIns algoritmer matcher brukerprofiler med jobbene som publiseres i nettverket. Slik kan man dukke opp som kandidat på jobbene man ikke har sett eller søkt på. Som veileder bør man sørge for å bevisstgjøre veisøker om disse mekanismene og oppfordre til å ha et aktivt eierskap til sin profil.   

 6. Å søke jobb med et par klikk

  LinkedIn tilbyr en autoutfyllingsfunksjon når man søker på stillinger gjennom nettverket. Den brukes også av mange jobbportaler som heter informasjonen direkte fra LinkedIn. Det gjør søknadsprosessen enklere og er en ekstra grunn til å holde profilen oppdatert til enhver tid. Veisøker bør dog gjøres oppmerksom på at LinkedIn ikke kan tilpasse informasjonen til stillingen når den importeres, og denne jobben må gjøres manuelt. 

 7. Å bli del av faglige miljøer

  Som et profesjonelt nettverk, yr LinkedIn av fagdiskusjoner. Disse gir veisøker en mulighet til å komme inn i ønskede fagmiljøer, knytte kontakt med bransjekolleger, og bygge opp synlighet som ekspert innen sitt fagområde. På denne måten har flere av våre veisøkere blitt kontaktet med nye karrieremuligheter og roller som ikke er utlyst på det åpne markedet. En slik fremgangsmåte trenger en god strategi og konsistent innsats over en viss periode – noe veisøkere ofte ønsker veiledning og hjelp med.

  Vil du ha litt inspirasjon? Les vårt blogginnlegg om verdien av synlighet for karrierebygging.

 8. Å få ny kunnskap

  LinkedIn tilbyr en mengde online-kurs for selvlæring. Disse er videobaserte og ofte korte, som gjør dem ideelle for å bli kjent med nye kompetanseområder og oppfriske kunnskapene man har. Mange veisøkere trenger en påminnelse om at de kan få manglende kompetanse gjennom slike alternative tilbud, og ikke nødvendigvis trenger å ta ett eller flere års studier på fulltid. 

 9. Å teste og vise sin kompetanse

  Det finnes en mulighet på LinkedIn å ta tester innen det man har definert som ekspertområder i profilen. Resultatene kan publiseres i profilen, og vil kunne gi veisøkeren mer troverdighet og et fortrinn i konkurransen med andre. I de fleste rekrutteringsprosesser i Norge vil man dog ikke gjøre utvelgelsen basert på LinkedIn-tester alene. 

 10. Å få referanser og anbefalinger

  LinkedIn har en egen funksjon for å gi anbefalinger til hverandre. Anbefalingen vil fungere som en referanse og er synlig i profilen til begge, med mindre den skjules. Slike referanser kan gi veisøkeren mer troverdighet og positivt påvirke rekrutterere når de besøker profilen. Noen veisøkere trenger hjelp med å finne ut hvem som skal kunne anbefale dem, og skrive en velformulert forespørsel.

  Et tips: Prøv å definere hva veisøkeren ønsker å blir anbefalt for, før forespørselen sendes. Det vil hjelpe veisøkeren få gode anbefalinger, og den som anbefaler – få noen knagger for teksten de skal skrive.

Denne artikkelen gir en overordnet oversikt over viktige funksjoner som finnes på LinkedIn, men går ikke inn i detaljer på hvordan disse er bygget opp og kan brukes til forskjellige formål.

For å få en god forståelse av hvordan mekanismene i nettverket fungerer, kreves det et intensivt kurs der man får grunnleggende teoretisk innsikt samt mulighet til å teste ut funksjonene og få erfaring med disse.

Våre intensive kurs – LinkedIn Bootcamps – varer fra flere dager til flere uker og sørger for at deltagerne får kunnskapen og erfaringen de trenger for effektiv bruk av nettverket. 

 

Vil du lære mer om LinkedIn? Få vite best practice tips, forstå nettverkets dynamikk, funksjonalitet og algoritmer, for å få mest ut av det i veiledningen? 
Ta kontakt med oss på [email protected]. Vi arrangerer diverse kurs og bistår deg gjerne med kompetanseheving internt i din organisasjon.