Rekrutteringstrender III

Fjoråret har lært oss en lekse: er man ikke forberedt på å snu seg rundt fort, vil man tape stort. For å konkurrere i stadig endrende omgivelser er man nødt til å bruke helt andre muskler enn tradisjonelle selskaper er vant til å gjøre. Tenk man har trent benkpress i x-antall år, og nå er […]

Rekrutteringstrender i lys av den 4. industrielle revolusjon

Mai 2020, 4 år etter publisering, er flere av disse trender erklært realitet i en artikkel i Harvard Business Review. Les mer her I dag står vi foran den fjerde industrielle revolusjonen, som kommer til å fundamentalt endre vårt liv, vårt arbeid, og våre relasjoner. Den sterke teknologiske utviklingen kommer til å øke farten hver eneste dag fremover og […]

Rekrutteringstrender II

Hvilken utvikling vil vi se i bransjen i 2015?
Her er 5 trender vi ser for oss skal utformes i løpet av nærmeste 12 måneder.

Rekrutteringstrender I

Den dagen man begynner å bruke kroppsnære teknologier istedenfor tradisjonell bakgrunnssjekk i rekrutteringsprosessen er kanskje litt langt i fremtiden, men definitivt nærmere i dag enn for 5 år siden. I denne artikkelen vil jeg ikke sikte så langt, men heller fokusere på nærmeste 1-3 år og skissere de viktigste trendene jeg tror vi kommer til […]